Na ktorú stranu ide vlak? Podľa toho zistíte, akú mozgovú hemisféru využívate!

10651

Pokladáte sa za človeka praktického? Kreatívneho? Dokážete uvažovať realisticky? Rád sa držíte plánov?

Jednoduchý test vám pomôže odhaliť, či používate skôr pravú alebo ľavú stranu svojho mozgu.

Ak sa vám zdá, že sa vlak pohybuje doprava – dominuje u vás ľavá mozgová hemisféra.

Je to hemisféra ovládajúca reč a tiež schopnosť písať a čítať. Pamätá si fakty, mená a dátumy a to, ako sa píšu. Ľavá hemisféra je zodpovedná za analytické schopnosti. Podľa nositeľa Nobelovej ceny Rogera Wollcota Sperryho sa ľavá hemisféra všeobecne zameriava na jazyk, logiku, počítanie, písanie, notorické reakcie a pojem času. Informácie spracováva po etapách.

Ak vidíte, že vlak ide doľava, máte dominantnú pravú mozgovú hemisféru.

Tá sa špecializuje na spracovanie informácií odovzdávaných nie slovami, ale symbolmi. Poskytuje vám možnosť snívať, spriadať fantázie a vytvárať príbehy. Ako uvádza doktor Sperry, pravá hemisféra sa všeobecne orientuje na duševnú činnosť, v ktorej zásadnú úlohu zohrávajú sluchové vnemy a hudba, v ktorých prevažuje uvedomovanie si komplexných súvislostí bez potreby analýzy, predstavivosti, schopnosť snívať aj v bdelom stave, farby a rozmery. Dokáže naraz spracovávať mnoho rôznorodých informácií.

Prakticky každý človek disponuje všetkými uvedenými duševnými schopnosťami. Avšak kvôli zlému spôsobu vzdelávania a nesprávnym informáciám má väčšina sklon domnievať sa, že má vrodené vlohy len pre niektoré oblasti. Pod správnym vedením sa môžu aj doposiaľ zanedbávané oblasti rozvinúť bez ohľadu na vek.