Zaujímavé vedecké teórie o tom, prečo niektorých ľudí máme radi a niektorých nie!

4932

Existujú tri fázy lásky a rôzne hormóny fungujú u každého z nich. Čo viac, už predtým bolo dokázané, že zmeny, ktorými prechádza náš mozog, keď sa zamilujeme, sú porovnateľné s psychickými poruchami. Čo sa však stane s telom a vnútri nášho tela? A prečo sa nám páčia niektorí ľudia viac ako ostatní? Veda má na to odpovede!

Dnes vám ponúkame možnosť pozrieť sa na tieto zaujímavé štúdie plné experimentov a faktov, ktoré vám povedia viac o vás samotných a poskytnú vám niektoré kľúčové informácie, aby bola vaša komunikácia voči ostatným oveľa produktívnejšia.

Texty s bodkou na konci sú vnímané ako neúprimné a/alebo nahnevané.

Vedci zo Štátnej univerzity v New Yorku v Binghamtone, spolu s Celiou Klin (školiteľka) vykonali experiment so 126 študentmi. Museli čítať dialógy, ktoré pozostávali iba z dvoch riadkov: prvý bola otázka a druhý sa skladal z rôznych variantov odpovedí ako „áno“, „yeah“, „určite“ a tak ďalej. Najdôležitejšie bolo, či na konci odpovede bola bodka. Potom účastníci museli vyhodnotiť odpoveď podľa toho, ako na ne pôsobila. A prekvapivo, vo väčšine prípadov boli odpovede bez bodky považované za úprimnejšie než tie s bodkou.

V texte nemôžeme používať neverbálne signály, ako sú výrazy tváre, tón a hlasitosť hlasu, a jazyk tela. To je dôvod, prečo to všetko nahrádzame imitáciou textu: veľkými písmenami a výkričníky, keď kričíme, alebo keď sme nahnevaní, alebo chybné gramatické chyby, keď chceme ukázať, že nemáme záujem. Bodka je signálom, že sme vážni, alebo že konverzácie skončila, ako vysvetlil Mark Liberman, profesor lingvistiky. To je dôvod, prečo sa človek, ktorý používa bodku na konci vety, zdá byť nahnevaný.

[dalsia_strana]

Správame sa lepšie, keď je to od nás očakávané.

Podľa efektu Pygmalion sa správame k určitým ľuďom spôsobom, ktorý zodpovedá tomu, čo si o nich myslíme. Tiež sa ľudia správajú spôsobom, akým sa očakáva.

V jednom z článkov Harvard Magazine to vysvetľuje sociálny psychológ Amy Cuddy: „Ak si myslíte, že je niekto blázon, budete sa k nemu správať spôsobom, ktorý vyvoláva bláznivé správanie,“ hovorí Cuddy. „A potom hovoríte:“ Vidíš? Je to blbec!“ Toto je jedno z nebezpečenstiev stereotypov. Keď vyvolávate správanie v súlade so stereotypmi, ktoré držíte, hovoríte si: „Vidíš? Stereotypy sú správne!“

Ak poznáte toto pravidlo, môžete ho použiť vo svoj prospech a môžete osobu „prinútiť“ správať sa tak, ako potrebujete.

Sme priťahovaní k ľuďom, ktorí majú rysy, ktoré sa nám páčia, a vlastnosti, ktoré nám chýbajú.

Toto pravidlo vždy fungovalo, hoci o tom málo ľudí naozaj vie. Skladá sa z dvoch jednoduchých častí:

  • Máme radi ľudí, ktorí majú rovnaké vlastnosti, ktoré sa nám páčia.
  • Máme radi ľudí, ktorí majú pozitívne vlastnosti, ktoré prevažujú nad vlastnosťami, ktoré nemáme radi na sebe.

Pozrime sa na tento jednoduchý príklad: je tu roztomilá dievčina, ktorá sa pýši svojím vzhľadom, ale nepáči sa jej, že je príliš neistá. A potom sa stretne s chlapíkom, ktorý je rovnako atraktívny, ale je aj charizmatický a sebaistý. Tak sebaistý, že kompenzuje jej neistotu. Táto kombinácia špecifických vlastností je pre ňu ideálna, pretože sú podobné a odlišné naraz, takže sa navzájom dopĺňajú.

[dalsia_strana]

Sme viac naklonení dôverovať cudzincom, ktorí nám pripomínajú niekoho, kto kedysi získal našu dôveru.

Skupina výskumníkov zo Spojených štátov uskutočnila experiment, v ktorom požiadali 29 účastníkov, aby si zvolili: buď si nechať 100 dolárov, alebo investovať všetko (alebo časť) do jedného z 3 cudzincov na fotografiách. Počas rôznych pokusov si účastníci všimli, že jeden z týchto mužov často zdieľal príjmy z investícií, druhý z nich občas a tretí z nich veľmi zriedka.

Potom začala druhá časť experimentu. Účastníkom bolo ponúknuté, že si vyberú partnera pre nový pokus. 4 ľudia na fotografiách boli úplne noví, zatiaľ čo ostatní sa na fotografiách zmenili vo Photoshope tak, aby vyzerali viacmenej podobne ako ľudia z predchádzajúceho experimentu.

V dôsledku toho vedci zistili, že účastníci mali väčšiu pravdepodobnosť, že si vyberú niekoho, koho si vybrali už predtým a z ktorých mali dobrý dojem. A viac ako 68% účastníkov odmietlo fotografie ľudí, ktorí boli aspoň trochu podobní tretiemu mužovi z prvého pokusu, ktorý zriedka zdieľal príjmy a nebol spoľahlivý.

Náš mozog dokáže vidieť, ako je niekto populárny.

Takmer vo všetkých spoločenských skupinách je popularita ľudí definovaná ich spoločenským postavením a väzbami. Ale ako poznávame populárnych ľudí, aj keď sa verejné preferencie líšia od vášho vlastného vkusu?

V štúdii, ktorá bola publikovaná v časopise PNAS, sa experti spýtali dobrovoľníkov, aby odhadli, ako sú ľudia populárni podľa svojich fotografií zo sociálnych médií. V rovnakej chvíli boli mozgy účastníkov skenované. V dôsledku toho vedci zistili, že niektoré časti mozgu sú veľmi aktívne a snažia sa odhadnúť, ako je niekto populárny. Takže zvláštne neurónové siete určuje, ako atraktívni ľudia sú pre druhých. Vyžaduje to emočné odhady a systémy sociálnych znalostí.

[dalsia_strana]

Páči sa nám, keď nás niekto vidí tak, ako chceme byť videní.

Ľudia chcú byť vnímaní podľa toho, ako o sebe zmýšľajú. My všetci chceme zdieľať naše názory. Tento jav bol mnohokrát testovaný na rôznych univerzitách: účastníci s pozitívnymi i negatívnymi názormi na seba boli požiadaní, s kým chcú komunikovať – ľudí s pozitívnym, alebo negatívnym názorom na seba.

Účastníci s pozitívnym názorom uprednostňovali ľudí s pozitívnym názorom a naopak. Vysvetľuje to skutočnosť, že ľudia radi komunikujú s niekým, kto môže poskytnúť spätnú väzbu zodpovedajúcu jeho vlastnej identite. Týmto spôsobom môžeme cítiť, že nás ostatní chápu, takže sme spokojní s kvalitou interakcie.

Čím symetrickejšie človek vyzerá, tým je atraktívnejší.

Keď vidíte atraktívnu osobu, nemyslíme si, že hovoríte „Wow, ona je tak symetrická!“ Avšak mnoho štúdií ukazuje, že symetrickosť človeka skutočne hrá veľkú úlohu v jeho celkovej príťažlivosti. Samozrejme, úplne symetrickí ľudia neexistujú, pretože biológia je nedokonalá. Bolo však dokázané, že čím je úroveň oxidatívneho stresu nižšia, tým je človek symetrickejší.

Aké ďalšie faktory si myslíte, že hrajú úlohu v tom, ako si vyberáme ľudí, ktorí sa nám páčia a nepáčia?