Zaujímavé vedecké teórie o tom, prečo niektorých ľudí máme radi a niektorých nie!

4453

Existujú tri fázy lásky a rôzne hormóny fungujú u každého z nich. Čo viac, už predtým bolo dokázané, že zmeny, ktorými prechádza náš mozog, keď sa zamilujeme, sú porovnateľné s psychickými poruchami. Čo sa však stane s telom a vnútri nášho tela? A prečo sa nám páčia niektorí ľudia viac ako ostatní? Veda má na to odpovede!

Dnes vám ponúkame možnosť pozrieť sa na tieto zaujímavé štúdie plné experimentov a faktov, ktoré vám povedia viac o vás samotných a poskytnú vám niektoré kľúčové informácie, aby bola vaša komunikácia voči ostatným oveľa produktívnejšia.

Texty s bodkou na konci sú vnímané ako neúprimné a/alebo nahnevané.

Vedci zo Štátnej univerzity v New Yorku v Binghamtone, spolu s Celiou Klin (školiteľka) vykonali experiment so 126 študentmi. Museli čítať dialógy, ktoré pozostávali iba z dvoch riadkov: prvý bola otázka a druhý sa skladal z rôznych variantov odpovedí ako „áno“, „yeah“, „určite“ a tak ďalej. Najdôležitejšie bolo, či na konci odpovede bola bodka. Potom účastníci museli vyhodnotiť odpoveď podľa toho, ako na ne pôsobila. A prekvapivo, vo väčšine prípadov boli odpovede bez bodky považované za úprimnejšie než tie s bodkou.

V texte nemôžeme používať neverbálne signály, ako sú výrazy tváre, tón a hlasitosť hlasu, a jazyk tela. To je dôvod, prečo to všetko nahrádzame imitáciou textu: veľkými písmenami a výkričníky, keď kričíme, alebo keď sme nahnevaní, alebo chybné gramatické chyby, keď chceme ukázať, že nemáme záujem. Bodka je signálom, že sme vážni, alebo že konverzácie skončila, ako vysvetlil Mark Liberman, profesor lingvistiky. To je dôvod, prečo sa človek, ktorý používa bodku na konci vety, zdá byť nahnevaný.

[dalsia_strana]